Volle Evangelie Kerk Tzaneen Image

VE Kerk, Tzaneen - GELDSAKE

Tzaneen Kerk Header

Waarom het die VEK finansiële ondersteuning nodig?

Net soos enige ander gemeente of kerk, is die VEK afhanklik van finansiële ondersteuning. Die kerk is geregistreer as ‘n PBO (Public Benefit Organisation) sonder 'n winsoogmerk. Alle inkomstes word aangewend om direkte bedryfsuitgawes te dek. Fondse word aangewend  vir verskeie uitreikings aan hulpbehoewende mense, evangelisasie projekte, ens. Finansies word op 'n verantwoordelike en deursigtige wyse aangewend en bestuur deur die bestuursraad en word daar gereeld terugvoering gegee oor al die kerk se bedrywighed.

Hoe kan ek die VEK finansieel ondersteun?

Dit is baie maklik om die VEK finansieël te ondersteun deur 'n direkte inbetaling in die VEK bankrekening.

NB: Enige inbetalings moet asseblief by die verwysing duidelik aangedui word waarvoor die inbetaling gedoen word, nl.:

  1. Gemeente Kas
  2. Donasie, of
  3. Pastoor DA Venter (Leraar) ABSA Tzaneen, Tjek Rek. No: 1106700351, Takkode: 632005

Byvoorbeeld: Bestellling van DVD's Op die inbetaalstrokie of oorbetaling vanaf internet moet u as verwysing die volgende gee: Voorletters & Van en aandui dat dit vir DVD's inbetaal word. Indien die DVD's gepos moet word moet u die besonderhede vir ons E-Pos by vektzaneen@telkomsa.net of faks 086 694 4930 deurgee.

Internet & Bankdeposito’s:

Ons het verskeie navrae rakende die hantering van kontant ontvang. Daar is reeds verskeie mense wat hulle finansiële bydraes aan die gemeente via die internet of direkte bank deposito’s inbetaal.  As dit vir u enigsins geriefliker of veiliger is om van hierdie metodes gebruik te maak, is u baie welkom om u fondse direk in die gemeente rekening te betaal.

Die besonderhede is as volg:

Bank: Absa (Tjek)
Rekeningnaam: Volle Evangelie Kerk
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 126 094 0038

 Baie dankie vir u voortgesette ondersteuing van die werk van die Here. U bydraes en ondersteuning word nooit as te gering geag nie.

VE Kerk Tzaneen Header

 

 

JEUG SAAMTREK 2014

21 Maart Vrydag.

Vrydagaand om 8H00 Saamtrek – Pietersburg.


AD'S

Web Designers Limpopo - JMGrafixx Ad

Web Design by JMGrafixx