Volle Evangelie Kerk Tzaneen Image

VE Kerk, Tzaneen - HOOFKANTOOR

Tzaneen Kerk Header
 
Wie is ons Die Volle Evangelie Kerk Hoofkantoor - IRENE
 
Welcome to our website!
 
Dr. Anton van Deventer, Moderator of the Full Gospel Church of GOD in Southern Africa,

welcomes you to the official website of the church.

Browse around our multifaceted departments and learn who we are and what we stand for.

Nasionale web blad van die Volle Evangelie Kerk Hoofkantoor  www.fullgospelchurch.org.za

 

 
VEK is 'n afkorting vir: Die Volle Evangelie Kerk van God in Suidelike Afrika.
 
Die Volle Evangelie Kerk – Tzaneen vorm deel van die grootste Pinksterbeweging in die wêreld, onder die vaandel van die Church of God van Amerika. Die Kerk is in 198 lande van die wêreld verteenwoordig met 'n groeiende lidmaattal wêreldwyd. (Meer as een miljoen lidmate wêreldwyd en groei teen 'n tempo van twee nuwe gemeentes per dag.)
 
Die Suid Afrikaanse beweging het 1290 gemeentes wat deur nagenoeg 2000 pastore, evangeliste en Christelike werkers bedien word. Bybelskole sorg vir die voortdurende opleiding van diegene wat deur God tot die bediening geroep is.
 
Die Kerk het ‘n aantal Bewaarskole wat op gemeentelike vlak bedryf word. Daar is ook verskillende voedingskemas wat deur lokale gemeentes hanteer word, met die moontlikheid van etlike meer soos behoefte ontstaan. Daar is drie skole wat op die “Accelerated Education Programme” opereer.
Die Kerk het ook vier residensiële geakkrediteerde Opleidingskolleges, asook ‘n geakkrediteerde Korrespondensie Kollege met omtrent 650 studente.
 
As gevolg van die Kerk se uitreikings- program het dit duisende lidmate in Suidelike en Sentraal Afrika, Mosambiek, Angola, Zambië, Malawi, Kongo, Lesotho, Swaziland en Zimbabwe asook ander gebiede.
 
Die Hoofkantoor van die VEK is gevestig op die Kerk se ruim kampgronde te Jan Smuts laan 8,
Irene, net buite Pretoria.
Die posadres is:
Posbus 40, Irene, 0062.
Tel: (012) 667-1072/3/4/5/6/7/8.
Faks (012) 667-1076 
E-Pos: fgc@mweb.co.za
 
Die gronde huisves ook Die Volle Evangelie Kerk Kollege.
Die posadres is
Posbus 35, Irene, 0062.
Tel (012) 667-2527.
Faks (012) 667-1846.


 
Die Volle Evangelie Kerk van God

Tzaneen – Gemeente H/V Agatha en Park Straat

ONS AANVAAR, GLO EN BELY DIE VOLGENDE:

1.  Die Goddelike inspirasie van die Bybel
2.    Een Ewigdurende God: Vader, Seun & Heilige Gees
3.    Die Here Jesus Christus, Wie verwek is deur die Heilige Gees in die Maagd Maria, Sy vleeswording, kruisiging, afsterwe & opstanding
4.    Die duiwel, ons vyand, 'n werklikheid, uitgewerp uit die hemel
5.    Sonde. Die Sondeval en die verlore toestand van die mens bewerk deur satan in Eden
6.    'n Daadwerklike bekering tot God
7.    Wedergeboorte en die doop van die gelowige in die liggaam van Christus
8.    Versoening tussen die mens & God
9.    Verlossing deur Jesus Christus se bloed 
10.     Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus
11.     Waterdoop van die gelowige deur enkelvoudige onderdompeling
12.     Restitusie teenoor ander waar moontlik
13.     Die doping met die Heilige Gees krag deur Christus
14.     Die inwoning van die Heilige Gees in gelowiges
15.     Die strewe na die Heiligmaking & Heiligheid
16.     Die spreek in ander tale as aanvangsbewys van doping met die Heilige Gees volgens die Skrif
17.     Die gawes van die Gees werksaam in die gelowige
18.     Die vrug van die Gees werksaam in die gelowige
19.     Goddelike genesing
20.     Die sakrament van die Nagmaal
21.     Die kerk as geroepe gemeenskap van God
22.     Die wegraping van gelowiges & die wederkoms van Jesus Christus
23.     Die Groot Verdrukking
24.     Die Duisendjarige Vrederyk waar Christus regeer
25.     'n Nuwe hemel en nuwe aarde
26.     Ewige straf vir die goddelose

 

VE Kerk Tzaneen Header

 

 

JEUG SAAMTREK 2014

21 Maart Vrydag.

Vrydagaand om 8H00 Saamtrek – Pietersburg.


AD'S

Web Designers Limpopo - JMGrafixx Ad

Web Design by JMGrafixx