Volle Evangelie Kerk Tzaneen Image

VE Kerk, Tzaneen - GELDSAKE TIENDES

Tzaneen Kerk Header

 

 
MOET EK MY TIENDE
 
 
VIR DIE KERK GEE?
 
 
 
Ondanks geestelike ondersteunning is dit ook ons verantwoordelikheid om voorsorg in die gemeente te maak wat die tydelike en finansiële raak.
 
Alle gemeentes is afhanklik van finansies om uitreikings te kan loods. Dit bring ons by die gee van tiendes ooreenkomstig Malèagie 3:8-10.
 
DIE GEE VAN TIENDES
 
Vanaf die oomblik van bekering is dit die gelowige se ideaal om slegs God se wil in sy lewe te laat geskied, aangesien hy nou Sy eiendom is.
 
Die kind van God is prakties gesproke slegs ‘n bestuurder (rentmeester) van God ten opsigte van alles wat hy het en God aan hom toevertrou het (Genesis 1:28-29)
 
1. WAAR KOM DIE GEE VAN TIENDES VANDAAN?
 
ABRAHAM het die eerste tiende gegee
Gen 14:18-20
 
JAKOB het daarmee voortgegaan
Gen 28:20-22
 
MALèAGIE beklemtoon dit
Mal 3:6-10
 
PAULUS het hom daarmee vereenselwig
I Kor 9:13-14
 
Die GEMEENTE VAN KORINTHE bevestig dit - I Kor 16:2
 
PAULUS beskryf dit as ‘n liefdesdaad
II Kor 8:2-5; 7 24
 
1. WAAROM DIE GEE VAN TIENDES
 
Dit is die OPDRAG van die HERE
Mal 3:8-9
 
Dit is ‘n stap van GEHOORSAAMHEID
Mal 3:8-9
 
Dit is ‘n TOETS in EERBAARHEID en BETROUBAARHEID
 
Dit is GOD se METODE om te seën
Mal 3
 
Dit is GOD se METODE om die VLOEK te vermy – Mal 3
 
Dit is die SLEUTEL tot GEESTELIKE GROEI en DIENSBAARHEID
Luk 16:8-13
 
Dit bring MATERRIëLE seën
Spr 11:25
 
Dit bring FISIESE seën
Psalm 41:1-4
 
2.      BESWARE TEEN DIE GEE      VAN TIENDES
 
EK GEE MY TIENDE WAAR EK WIL           
 
As kind van God en as lid van ‘n gemeente is ons verantwooordelikheid teenoor die lokale gemeente waar ek aanbid en volgens die Woord van die Here het ek nie die reg om God se geld na my goeddunke te administreer nie. Die Here het ‘n bepaalde liggaam (Kerkraad/Gemeenteraad) aangestel as administrateurs van Sy Kerk. – I Kor 16:2-3
 
DIE KERK BESTEE DIE GELD NIE REG NIE
 
Lees Rom 14:12 & II Sam 6:6-7 – Laat die oordeel oor aan God.
 
EK KAN NIE BEKOSTIG OM ‘N TIENDE TE GEE NIE
 
Dit is ‘n geweldige aantyging/aanklag om teen die Here te maak want Hy word as’t ware beskuldig van onbillikheid, onredelikheid, onregverdigheid, onkundigheid, onbesorgdheid en bedrog. (Dat Hy vir ons sou lieg – Num 23:19)
 
SAL MY HUIS NIE GEBREK LY NIE?
 
Spr 10:22; Psalm 37:18-19 & 25; Psalm 34:10-11 & Joshua 24:15 verklaar die ongeldigheid daarvan.
 
BAIE GEE NIE TIENDES NIE WAAROM MOET EK GEE?
 
Joshua 24:15
 
4. DIE SONDE VAN NALATIGHEID
 
Jakobus 4:17 verklaar dat hy wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit “sonde”. Die gelowige se sonde is nie soseer dat hy dinge doen wat hy nie mag doen nie as wat hy nalaat om dit te doen wat God wil hê hy moet doen.
 
 
Die Volle Evangelie Kerk van God
 
Tzaneen
 
h/v Agatha & Park str
 
Posbus 219
Tzaneen
0850
 
 
Pastoor Dawid A Venter
 
(015) 307-3387
(Faks) 0866 944 930
VE Kerk Tzaneen Header

 

 

JEUG SAAMTREK 2014

21 Maart Vrydag.

Vrydagaand om 8H00 Saamtrek – Pietersburg.


AD'S

Web Designers Limpopo - JMGrafixx Ad

Web Design by JMGrafixx